Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie ze strony bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Młodych Jerzy Śliwiński.

I. DEFINICJE

1. ADMINISTRATOR – oznacza Kraina Młodych Jerzy Śliwiński ul. 3 Maja 11, 35-030 Rzeszów, NIP: 8130205911, Regon: 690041579, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. COOKIES ADMINISTRATORA – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. COOKIES ZEWNĘTRZNE – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. SERWIS – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://krainamlodych.pl/.

6. URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. UŻYTKOWNIK – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

2. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.

4. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie Kraina Młodych i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep Kraina Młodych ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia. 

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z dostępnych poniżej opcji:

a) kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe (opt-out)

b) na wybranych serwisach po zalogowaniu na konto poprzez odznaczenie wyrażonych zgód

c) zgłoszenie na adres email: info@krainamlodych.pl

Dane użytkownika będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.Cofnięcie zgody użytkownika nie wpływa na zasadność ich przetwarzania do tego momentu.

III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) COOKIES SESYJNE – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika

b) COOKIES TRWAŁE – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

1. Administrator wykorzystuje COOKIES WŁASNE w następujących celach:

a) Konfiguracja serwisu
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
- umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Lista życzeń” i „Koszyk”.

d) Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

e) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje COOKIES ZEWNĘTRZNE w nastepujących celach:
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Youtube.
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
d) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
e) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.
f) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI.  NEWSLETTERY

1.  Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej lub poprzez konto klienta w zakładce "NEWSLETTER". Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
b) chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
c) nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;
d) usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu założenia konta na stronie.

Przysługujące prawa:

a) prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania,
b) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
c) prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych,
d) prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych,
e) prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
f) prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo "do bycia zapomnianym".

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

W zakresie sprostowania danych: gdy użytkownik stwierdzi że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych użytkownika, okaże się, że dane użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli dane nie będą już niezbędne do celów, jeśli zostanie cofnięta zgoda przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy użytkownik stwierdzi że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych do czasu zweryfikowania przez administratora prawidłowości tych danych, a także gdy dane użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte lub gdy jego dane nie będą administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Jeżeli użytkownik chce złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.
Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, regulującego kwestie ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom (procesorom) oraz upoważnionym przez nie osobom. W tym przypadku odbiorcy nie są uprawnieni do korzystania w żaden sposób z danych.
Przekazywanie danych odbywa się w przypadku świadczenia usług i podwykonawstwa. Twoje dane udostępniamy także upoważnionym pracownikom i współpracownikom Krainy Młodych w ramach ich obowiązków.
Na podstawie obowiązującego prawa możemy udostępnić je podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne:
a) do momentu wycofania zgody
b) do momentu wygaśnięcia umowy – z zastrzeżeniem dozwolonego dalszego przetwarzania na podstawie przepisu prawa np. cele rozliczeniowe, przedawnienie roszczeń, cele statystyczne
c) do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Do góry
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Powrót
Konto
Zamknij